En poursuivant votre navigation sur https://together.memisa.be vous acceptez l'utilisation de cookies et autres technologies similaires pour assurer le fonctionnement nominal du site web (par exemple maintenir votre connexion).

Fermer

Hulp voor mama's en baby's

par Jakob en Lili

460 €

Projet
terminé

11

contributeurs

Partager cette page de collecte

Le projet
Les contributeurs
Commentaires

Waarom ligt dit initiatief van Memisa je nauw aan het hart?
Memisa is een ngo die strijdt voor toegang tot kwaliteitsvolle gezondheidszorg voor iedereen. We ondersteunen de medische centra en ziekenhuizen en hun personeel. Memisa bereikt meer dan 7 miljoen mensen in 5 Afrikaanse landen en in India. De gezondheid van moeders en kinderen is onze prioriteit.

Memisa is a Belgian medical non-governmental organization working in the field of development aid and cooperation. They are fighting for access to healthcare for everyone, especially for the most vulnerable. Two of their priorities are maternal and infant mortality.

Waarom koos je ervoor om een solidaire lijst aan te maken?
Wij kozen ervoor om derde wereld landen te steunen omdat we in Europa de normale luxe hebben van goede ziekenhuizen en op die manier alle kansen hebben op een gezonde baby en een blije mama. We willen die kansen ook geven aan andere mama's.

We chose to support third world countries because in Europe, we have the normal luxury of good hospitals and so we have all the chances for a healthy baby and a happy mom. We want to give the same chance to other mothers as well.

Wil je nog iets toevoegen?
Heel erg bedankt voor jullie steun!

Thank you very much for your support!

Voir tout

23/09/2020

Els Bauwens

Voir tout

Laisser un message de soutien

Voir tout

Créez une liste de naissance et soutenez l’achat d’un échographe pour l’hôpital de Bokonzi (RD du Congo).